Hạnh Phúc Từ Tâm

GV: Cô Bùi Thu Hiền

Hạnh Phúc không phải là kết quả mà là một lựa chọn! Đến với chương trình Hạnh Phúc Từ Tâm, bạn nhận ra được hạnh phúc thực sự là gì, làm thế nào để có hạnh phúc và con đường ngắn nhất đến với niềm hạnh phúc ấy. Bạn sẽ có cuộc sống bình an và thịnh vượng hơn.

Dạy Con Đủ Đức Đủ Tài

GV: Cô Bùi Thu Hiền

Đến với khóa học Dạy Con Đủ Đức Đủ Tài, các bố mẹ sẽ được tiếp năng lượng yêu thương con. Bằng chính những nội lực vượt khó tuyệt vời qua các trải nghiệm trực tiếp trên lớp, các bố mẹ sẽ vượt qua được mọi thử thách, để trở thành người bố, người mẹ đủ đức đủ tài. Và chắc chắn các bố mẹ cũng sẽ dạy được các con đủ đức đủ tài.

Vượt Hố Về Đích

GV: Cô Bùi Thu Hiền

Khóa học bao gồm tất cả những đam mê, tâm huyết và những công cụ tinh tế nhất từ diễn giả Bùi Thu Hiền có thể trao cho các bố mẹ. Tài Năng Việt tin tưởng tuyệt đối rằng chỉ khi nào chúng ta có đủ nhân duyên mới gặp nhau ở khóa học này. “ Cứ gõ, cửa sẽ mở” và “Khi nào bạn sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện