Trí Tuệ Tâm Hồn (Level 1)

GV:

 

“Tương lai chúng ta thuộc những gì ta làm ngay trong khoảnh khắc hiện tại” Mahatma Gandi.

Hôm nay bố mẹ gieo cho con gốc rễ nhân cách, ngày hôm sau con có sự tự tin bước vào đời, sống bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trí Tuệ Tâm Hồn chính là khóa học giúp bố mẹ xây dựng nền tảng nhân cách vững nhất cho con.

Trí Tuệ Tâm Hồn ( Level 2)

GV:

“Tương lai chúng ta thuộc những gì ta làm ngay trong khoảnh khắc hiện tại” Mahatma Gandi.

Hôm nay bố mẹ gieo cho con gốc rễ nhân cách, ngày hôm sau con có sự tự tin bước vào đời, sống bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trí Tuệ Tâm Hồn chính là khóa học giúp bố mẹ xây dựng nền tảng nhân cách vững nhất cho con.

Trí Tuệ Tâm Hồn ( Level 3)

GV:

“Tương lai chúng ta thuộc những gì ta làm ngay trong khoảnh khắc hiện tại” Mahatma Gandi.

Hôm nay bố mẹ gieo cho con gốc rễ nhân cách, ngày hôm sau con có sự tự tin bước vào đời, sống bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Trí Tuệ Tâm Hồn chính là khóa học giúp bố mẹ xây dựng nền tảng nhân cách vững nhất cho con.